Beranda Parade Ternate Harmoni, HJT Ke-768 Meriah PSX_20181218_221848

PSX_20181218_221848